Testování ve školách

Od 12.dubna 2021 dochází k obnovení školní docházky pro předškolní třídy mateřských škol a prvního stupně základních škol.

Pro děti a žáky je povinnost testování 2 x týdně formou samotestování.

Pomáháme v celé řadě škol s testováním v případě, že to školy nemohou organizačně zajistit, nebo jsme byli osloveni rodiči /zákonnými zástupci/.

Máte-li zájem o testování ve Vaší škole nebo Vašich dětí navštěvující školu, kontaktujte nás.